Maşa və Ayı kinoda. Deyin “Oy!”

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Uzun illərdə ilk dəfə Ayı öz xudmani evini tərk edib böyük şəhərin kübar həyatın mərkəzinə düşür.  Bu gün o toy fotoqrafıdır, Maşa isə onun köməkçisi. Əlvida təntənəli ziyafətlər! Sevinc çələngi, yaradıcılıq ab-havası və əsil sevgi şənliyi – xoş gəlmişsən!  
Daha çox