Harold və sirli tabaşir

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Kitabında Harold istədiyi şeyin şəkilini çəkib canlandıra bilir. Yaşa dolduqca o, özünü kitabdan real həyata çəkir. İndi Harold real həyat barəsində çox yeni şey öyrənməlidir.  
Daha çox