Sonik Kinoda

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
14:10
16:10
18:10
20:10
22:10
14:20
16:20
18:20
20:20
13:30
15:30
17:30
19:30
21:30
23:30
15:00
17:00
19:00
21:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
14:10
16:10
18:10
20:10
22:10
14:20
16:20
18:20
20:20
15:30
17:30
19:30
21:30
23:30
15:00
17:00
19:00
21:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
13:30
Açıq-mavi kirpi Sonik yeni tapdığı insane dostu Tom Vaçovski ilə birlikdə Yer Kürəsindəki həyatın çətinlikləri ilə tanış olur.  Doktor Robotçu isə Soniki əsir götürərək, onun qeyri-məhdud super gücündən istifadə edərək, dünya üzərində hakimiyyətə nail olmağa çalışır.  
Daha çox