Selma Ruhlar Şəhərində

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Selma adında qızı artıq 16 ildir ki ailə əfsanəsi narahat edir. Onda deyilir ki, cəmi ildə bir günlük bizim Kainatımızın xaricinə qapılar açılır. Nahayət, həmin gün ərəfəsində, onun böyük qardaşları o biri dünyalara yol acan qədim cadu kitabını tapırlar. Onlar üçü sirli Ruh Şəhərinə sayəhətə yollanırlar...  
Daha çox