İrəli

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
İen və Barli Laytfut qardaşları trollar, qoblinlər, qnomlar, kentavrlar və tək buynuzluların məskunlaşdığı sehirli dünyada yaşayırlar. Sən vaxtsa onların dünyası sehirlə dolmuşdu, amma həmin vaxtlar arxada qalıb. İndi əfsanəvi varlıqlar təyyarələrdə uçur, avtomobillərdən istifadə edirlər. Lakin gözlənilməz tapıntı ona gətirib çıxarır ki, qardaşlar qədim yazılarda olan əsl sehirbazlığın axtarışı məqsədilə yola çıxırlar.  
Daha çox