Gələcəyin cinayətləri

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Yaxın gələcək. İnsanlar sürətlənmış evolyusiya sindromuna düçar olub ağrı hissini tam itiriblər. Qadağan olmuş ləzzətlər və yeni hisslər axtarışında sirli təşkilat insanlar üzərində eksperimentlər keçirdir. Bəzilər yeni reallıqlı qəbul edir, digərləri isə olan imkanlar ilə mübarizə aparır.  
Daha çox