Demonların məhvedicisi. Dəmirçilər kəndi

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
Gənc Tandziro Kamadonun ailəsi Demon tərəfindən öldürülüb, bacısı isə demona çevirilib. Bacısını yenidən insana çevirmək üçün oğlan Demonlar Məhvedici Korpusuna qoşulur.
Daha çox